Alle brander sig

Alle brander sig
om de vil eller ej
– I kan ligeså godt
sætte det i system.

Black hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til branding. 

Rejseplan for Branding er en enkel metode, der skaber overblik, så I kan sætte jeres branding i system.
Arbejdet foregår direkte med jer uden dyre og tunge omveje, og I bestemmer selv, hvor meget I har behov for.

Opgaverne kan fx være at bruge årsberetningen som en mere aktiv del af virksomhedens branding,
en strategiworkshop med ledelsesesgruppen, eller det kan være hjælp til kampagner eller enkeltprojekter i tråd med branding.

Rejseplan for Branding samler tankerne og gør jer bedre til branding

Rejseplan for Branding er en enkel og praktisk proces, der giver overblik fra strategiske beslutninger til udrulning i markedet.
Arbejdet planlægges sammen med jer. 

Rejseplan__tekst

Et par ord om branding

God branding og kommunikation kommer ikke ud af det blå.
En løsning er kun stærk, hvis den løser den opgave, den skal – og fordi den hænger konkret sammen med den valgte strategi.
Branding skal styrke forretningen.

Praktisk set er det hele baseret på hvordan fire elementære ting hænger sammen for jeres brand:

  1. Jeres kernefortælling – i centrum for det hele, ligger den korte og naturlige fortælling om jeres brand og hvorfor det eksisterer. Den styrer de tre øvrige dimensioner:
  2. Hvad I Gør, når I leverer produkter og service?
  3. Hvad I Siger og hvordan siger I det, når I kommunikerer med kunden, konkurrenten, journalisten eller andre eksterne?
  4. Hvordan jeres brand ser ud. Hvordan taler I til øjet? Jeres visuelle retorik afstemmes med respekt for, at vi modtager 80% af vores information via øjet – kroppens hurtigste muskel.

Gør_Siger_Syner

Det tangerer næsten det banale, men til gengæld er det vigtigt. Ethvert barn ved, at man skal holde hvad man lover. Og man behøver ikke være politiker for at vide, at der skal være en fornuftig sammenhæng mellem hvad man siger, hvad man gør og hvordan man ser ud imens.

Kort fortalt handler det om, at definere de særtræk, I vil kendes og måles på – og som skiller jer ud i markedet.

GemGem

GemGem

GemGem

Cases

Eksempler fra kundernes rejseplaner. Nogle har rejst med hele vejen. Andre har rejst få stop. Og atter andre arbejder netop nu på et af stoppene med at sætte styr på branding af enkeltprojekter eller den samlede virksomhed.

MP Pension · Første danske pris for god rapportering om bæredygtighed til Rapport om Ansvarlige Investeringer

Bæredygtighed og verdensmål er svære størrelser at kommunikere klart – og svære at konkretisere og omsætte til målbare handlinger. MP Pension er lykkes med begge dele ved at frasælge alle investeringer i olie, kul og tjæresand og i samme omgang kvitte smøgerne og sige farvel til tobak. Alt i alt giver det over 1,2 milliarder, der flyttes over til den grønne omstilling.

Der er stor glæde hos teamet; her fra opslaget på LinkedIn:

HYLDEST, BÆREDYGTIGHED OG BREDE SMIL
Stort tillykke til Christina Dorff, Troels Børrild og resten af holdet bag MP Pensions seneste rapport om ansvarlige investeringer. Det gode samarbejde har nu ført til en fin pris fra Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer. De har som noget nyt valgt at hylde god rapportering om bæredygtighed i små og mellemstore virksomheder.
Vi er stolte over at blive udnævnt som rollemodel – som de eneste i pensionsbranchen – og siger tak for den flotte hæder.

”Robert har i flere år stået for layoutet i vores rapport om ansvarlige investeringer og har været med til at udvikle designet i vores første klimarapport.

Han er ikke bare en leverandør, men en fantastisk samarbejdspartner, der altid er parat til at hjælpe. Robert er fleksibel og proaktiv – og for os føles det som at have en ekstra medarbejder”.

Mogens Hollbøll, Kommunkationschef, MP Pension

Læs med om de beslutninger, konsekvenser og dilemmaer, der følger med arbejdet med ansvarlige investeringer. Du kan hente rapporten her: MP_rapport-om-ansvarlige-investeringer-2018-19_web

 

Roskilde Handel · Vi hjælper de handlende med at vinde i en digital verden

Sammen med bestyrelsen og sekretariatet i Roskilde Handel har Black stillet skarpt på netop dét særlige som medlemmerne skal kende foreningen for, og på det som foreningen vil fremhæve i sine services, sin kommunikation og i det visuelle sprog. Med det som afsæt kunne vi i fællesskab afstikke den nye, digitale vej ind i fremtiden.

På samme tid satte vi temaet for planlægningen og gennemførelsen af årets generalforsamling, som gav sekretariatet en ny facet til rollen som hjælper for de handlende i alle tiders handelsby.

“Robert tog os med gennem de indledende overvejelser, så vi kunne finde den rolle, hvor vi bedst støtter op om Roskilde Handels nye, klare kernefortælling. Eller som vi siger i det daglige – uanset det er online eller offline: Vi hjælper de handlende med at vinde”

Marianne Depping, leder af sekretariatet for Roskilde Handel

Roskilde Handel er nu på vej ad den nye digitale vej, der vil skabe overblik over alle tiltag i Alle Tiders Roskilde i ét digitalt omdrejningspunkt. Følg med på 4000.nu

Jysk Fynske Medier · DNA-bøger sætter styr på branding og strategi

I tæt samarbejde med Ulla Kamp Knudsen, Koncern marketingchef i Jysk Fynske Medier, har Black Network hjulpet med en serie brandingworkshops og støtte til indhold og udvikling af DNA-bøger.

Undervejs i arbejdet har de deltagende redaktioner klarlagt kernen i de enkelte brands – det særlige, de vil kendes på. De brandmæssige og strategiske prioriteringer er samlet i en serie DNA-bøger, der helt unikt også indeholder redskaber til brandmæssig styring i udviklingen af de journalistiske produkter.

“Jeg har fornøjelsen af at samarbejde med Robert Jensen ved flere branding workshops som vi implementerer hos Jysk Fynsk Medier.

Robert er positiv, entuastisk, kvalitetsbevist og tilpasser sin kommunikation til den målgruppe han faciliteterer. Han har en god ydmyg tilgang til det at facilitetere en branding workshop med mange interessenter.

Jeg vil gerne anbefale andre om at anvende Robert Jensen til at facilitere processer.”

Ulla Kamp Knudsen, Koncern marketingchef Jysk Fynske Medier.

LKF Traffic · Perfektion og præcision i kilometervis

Ovenstående løfte kræver mod. Og det kræver konkrete sager som beviser på at LKF Traffic vitterlig kan levere produkter, der lever op til det.

Det særlige som LKF Traffic tilbyder udspringer af medarbejdernes meget værdibaserede holdning til deres arbejde. Skævt er sjusk, som de siger, og det er netop omdrejningspunkt for den gennemgående fortælling i markedet.

”Nu er jeg fra Jylland, men jeg vil strække mig til at sige, at jeg er godt nok imponeret”

Bo Rasmussen Øster, Entreprernørchef, LKF Vejmarkering A/S

Præcision og perfektion har været den gennemgående fortælling i kampagnematerialer for LKF Traffic. Stædigheden og dedikationen til at levere et godt stykke arbejde vises i situationer med regulært håndarbejde. At virkeligheden så er at levere milimeterarbejde med entreprenørmaskiner, gør ikke historien mindre relevant.

LKFs rejseplan:

Ny position og historie i markedet · Kernefortælling og tagline · Brandarkitektur · Brandstrategi · Brandidentitet: logo, biler, papirlinie, messestand, powerpoint, m.v. · Annoncer · Brochurer · Tekstarbejde.

Aquapri · Handpicked luxury seafood.

Aquapri er blandt de bedste i verden til at opdrætte ørredrogn i luksuskvalitet til eksportmarkedet. Så lækre råvarer må nødvendigvis visuelt set omtales i sushi-sprog, der understøtter markedspositionen.

“Alt starter fra oven, så det strategiske er på plads, før vi begynder at udforme resten, men så giver det hele også sig selv bagefter, så vi er blevet utroligt selvhjulpne undervejs.

Black forstår at lytte til vores behov og gribe essensen af, hvad vi som virksomhed forstår om os selv, så det i sidste ende – med kreativt input fra deres side – helt bliver vores egen løsning. Det er en stærk evne at besidde.”

Henning Priess, Direktør og ejer, Aquapri A/S

Miljømæssigt og teknologisk på forkant

Aquapri er de eneste i verden, der er lykkedes med bæredygtigt opdræt af sandart i et lukket, landbaseret anlæg – vel at mærke i en kvalitet, der matcher kravene fra de bedste danske restauranter.

Opdrættet foregår i teknologisk innovative anlæg med fuld kontrol over alle faser fra æg til voksen fisk. Det giver både effektivt opdræt med en høj grad af sporbarhed og høj fødevaresikkerhed.

Bæredygtighed er en af virksomhedens kerneværdier og viser sig ved, at vandet i det lukkede anlæg genbruges tæt på 100% – en løsning, der følger Verdensnaturfonden WWF´s anbefalinger.

 

Aquapris rejseplan:

Brandstrategi · Revitalisering af brandet · Ny position · Kernefortælling og tagline · Tekstarbejde · Messestand · Ny hjemmeside · Brandidentitet · Annoncer

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

En målrettet rejseplan har defineret foreningens kernefortælling – den klare og enkle fortælling, der er kernen i brandet og sætter retning på aktiviteter, kommunikation og identitet og giver fokus.

Kundeord

”Robert Jensen, Black har gennem sit engagement i Foreningen Grønlandske Børn medvirket til, at foreningens kommunikationsstrategi bliver omsat til praksis. Robert har doneret jævnlige kommunikationsmøder, der har skabt mulighed for at kigge på kommunikation og branding ud fra et helikopterperspektiv. 

I tråd med de fælles overvejelser har Robert givet vores årsberetning, elektroniske nyhedsbrev og en række andre af foreningens publikationer et kvalificeret design. Som et resultat åbnede kommunikationen af vores arbejde sidste år via årsberetningen for et samarbejde med Maryfonden”.

Puk Draiby, Generalsekretær, Foreningen Grønlandske Børn

FGB’s kernefortælling er udarbejdet så kort og præcist, at den har fået fast plads på bagsiden af alle visitkort: Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

På forsiderne af årsberetningen bruges kernefortællingen til at styre billedvalget, så den visuelle fortælling understøtter balancen mellem at “styrke grønlandske børn og unges ressourcer” og det særlige fokus på “sårbare børn og unge”. Der skal være en balance mellem billeder med glæde og energi og billeder, der viser den mere sårbare situation eller stemning. Vi har arbejdet på nedenstående skala

FGB_skala

Generalsekretær Puk Draiby er helt skarp på sin holdning om altid primært at vægte de positive resultater som FGB´s projekter skaber og som kontrast vise den sårbare målgruppe. Men vel at mærke vise den med respekt; det handler om at omsætte økonomiske bidrag til positive resultater – ikke skabe en fortælling om ofre.

Foreningen Grønlandske Børns rejseplan:

Internt visionsseminar for alle medarbejdere · Brandstrategi · Kernefortælling og mission · Årsberetninger · Nyhedsbreve og løbende redaktionel sparring · Brand- og projektidentiteter.

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

OK-Fonden · Revitalisering af branding og brandstrategi

“Jeg synes, at det er en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Du gør ikke tingene mere akademiske end nødvendigt, og du har givet mig et godt landskab på, hvad det er vi skal. Jeg glæder mig til den videre proces – men ved godt, at der er bolde der skal holdes i luften – samtidig med, at vi har et fælles krav til at præstere fremdrift og resultater.”

Paul Erik Weidemann, adm. direktør, OK-Fonden

OK-Fondens rejseplan, del 1

Den første del af arbejdet har haft fokus på brandworkshops for direktion, bestyrelse og ledergruppe med fokus på revitalisering af OK-Fondens samlede brand og prioritering og vægtning af indsatser. Den første workshop blev leveret i samarbejde med Birthe Vester for at sikre videreførelse af læring og indsigter, opsamlet gennem hendes procesleverancer og intern kommunikationstræning.

Efterfølgende leverancer er revitaliseret Årsmagasin 2014 og redaktionel sparring for at støtte strategiske beslutninger. Årsmagasinet er leveret i samarbejde med Birthe Vester og Lars Thorstensen.

Det løbende arbejde består af sparring på branding og strategi for OK-Fonden overordnet set og på projekteniveau, så alle tiltag ligger i tråd med den samlede branding.

CBS · FRIC Center for Financial Frictions

Hvordan formidler man forløbet af Finanskrisen fra de første spæde tegn til den kulmination de fleste af os kender på godt og ondt – vel at mærke så rigtig mange kan forstå det? Det var udfordringen, da FRIC, CBS´ Center for Financial Frictions, gik i gang med arbejdet Science in the City Festival.

Kundeord:

“Stor tak til Robert for sparring vedrørende formidling af indhold, visuel fortælling og design.”

David Lando, Professor og Centerleder, Institut for Finansiering og FRIC, CBS

Professor David Lando fra FRIC på Copenhagen Business School skriver i indledningen til materialet på Science in the City Festival i sommeren 2014:

Finanskrisen er en indviklet historie, og der forskes stadigvæk meget i, hvad den skyldtes, og hvorfor den blev så voldsom. Her får du et overblik over nogle af de vigtigste begivenheder, som gør det muligt at genskabe historien i grove træk.

Løsningen blev todelt: Det hele blev formidlet på et 22m langt banner, der gav gæsterne på festivalen mulighed for helt bogstaveligt at gennemgå historien meter for meter. Det lange liv er sikret på nettet; få overblik over Finanskrisen her http://www.cbsfrictapet.dk

Den samlede løsning er udarbejdet i tæt samarbejde med Tina Borre, Grafisk Rådgivning.

FRICs rejseplan:

Løbende sparring på formidling og styring af indhold og udviking af visuel fortælling og infografik i tæt samarbejde med Professor David Lando.

Lad os mødes og sætte system i jeres branding

Er I tydelige nok i branding, budskaber og PR, når I møder kunderne og medierne?

Servicetjek af branding og PR

Er der sammenhæng mellem, hvad I gør og siger?
Er I helt skarpe på jeres fortælling og position i markedet?
Hvordan prioriterer I indholdet på hjemmesiden, så det støtter jeres branding bedst?
Ligger jeres branding i tråd med jeres forretning?
Og har I beredskab til at rykke hurtigt, når I skal kommunikere?

Få et servicetjek der giver  jer konkrete værktøjer og overblik til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til branding og kommunikation.

 

Få en rejseplan der sætter system i jeres branding.

Rejseplan

Lad os mødes og tage et kig på hvilken rejseplan I har behov for. Her får du et overblik at starte på med lidt flere detaljer om de typiske eksempler på hvilke beslutninger, der tages og hvilke opgaver, der løses på de enkelte stop.

Læs mere: Black kort om branding

Hvad er branding – og hvordan arbejder man målrettet med det?

Inspirationsindlæg

Få et inspirationsindlæg på jeres næste strategimøde med et indlæg, der giver perspektiv og et praktisk blik på branding. Undervejs får I tip til steder, I kan løfte og styrke jeres branding og et par anvisninger til at sætte den i system, der sender jer videre med det samme. Det hele foregår i bordhøjde, så alle kan være med.

Kontakt Robert og hør mere

Baggrund

Robert Jensen

Journalist DMJX med fokus på strategisk kommunikation og branding · DMJX SOME strategi · BA Visuel Kommunikation · Businesscoach ICC · Ekstern underviser og vejleder på Kunstakademiets Designskole · Ekstern censor for UCL Erhversakademi og Professionshøjskole, Odense · Deltager i Vidensby Lyngby, Netværk for kommunikation og Netværk for små virksomheder.